Zlato bolo raz použité na zálohovanie FIATových mien
Už v byzantskej ríši sa zlato používalo na podporu fiatových mien – teda tých, ktoré sa považovali za zákonné platidlá v ich pôvodnom štáte. Zlato bolo tiež používané ako prostriedok svetovej rezervnej meny, až do roku 1971, keď ho americký prezident Nixon zrušil.

zlato

Kým nebol zlatý štandard zrušený, krajiny nemohli jednoducho vytlačiť svoje fiatové meny, papierové peniaze museli byť pokryté rovnakým množstvom zlata, ktoré mala krajina vo svojich rezervách. Krajiny teda držali zásoby zlatých drahých kovov .Aj keď zlatý štandard už dávno upadol z rozvinutého sveta, niektorí ekonómovia sa domnievajú, že by sme sa mali k nemu vrátiť z dôvodu volatility amerického dolára a iných mien, obmedzilo by to množstvo peňazí, ktoré by mohli národy vytlačiť.

Zlato sa používa na zaistenie proti inflácii
Investori zvyčajne kupujú veľké množstvo zlata, keď ich krajina zažíva vysokú mieru inflácie. Dopyt po zlate sa zvyšuje v čase inflácie v dôsledku svojej prirodzenej hodnoty a obmedzenej ponuky. Zlato dokáže udržať hodnotu oveľa lepšie ako iné formy meny.

Cena zlata ovplyvňuje krajiny, ktoré ho dovážajú a vyvážajú
Hodnota národnej meny je silne viazaná na hodnotu jej dovozu a vývozu . Keď krajina dováža viac ako vyváža, hodnota jej meny klesne. Na druhej strane hodnota meny sa zvýši, ak je krajina čistým vývozcom . Preto štát, ktorý vyváža zlato alebo má prístup k zásobám zlata, zaznamená posilnenie svojej meny, keď sa ceny zlata zvýšia, pretože to zvyšuje hodnotu celkového vývozu krajiny.
Inými slovami, zvýšenie ceny zlata môže vytvoriť obchodný prebytok alebo pomôcť vyrovnať obchodný deficit . Naopak, krajiny, ktoré sú veľkými dovozcami zlata, nevyhnutne skončia s oslabenou menou, keď cena zlata stúpa.

peníze

Nákup zlata má tendenciu znižovať hodnotu meny
Keď centrálne banky nakupujú zlato, ovplyvňujú ponuku a dopyt domácej meny, a to môže viesť k inflácii. To je do značnej miery spôsobené tým, že banky sa spoliehajú na tlač viac peňazí na nákup zlata a tým vytvárajú nadbytočnú ponuku FIATovej meny.
Zlato má hlboký vplyv na hodnotu svetových mien. Aj keď bol zlatý štandard opustený, zlato ako komodita môže slúžiť ako náhrada domácich mien a môže byť použitá ako efektívna ochrana proti inflácii. Niet pochýb o tom, že zlato bude aj naďalej zohrávať neoddeliteľnú úlohu na devízových trhoch.