Začínate podnikať a nemáte čas, energiu a peniaze na založenie firmy. Myšlienkami ste už pri vašom podnikateľskom pláne. Uvažujete o štarte podnikania, o jednotlivých postupoch a o zisku ako dostatočnej odmene za dobre vykonanú prácu. Nezabúdajte, že tomu všetkému predchádza obsiahla administratívna práca, vybavovanie, dokladovanie potrebných spisov a dokumentov. Styk s úradmi a inštitúciami. Radi by ste sa tomu vyhli a zamerali sa na vami vysnívanú tvorivú činnosť, ktorá vám prinesie vytúžené ovocie? V tomto prípade nás neváhajte osloviť.

štart podnikania

Pôsobíme na trhu ako sprostredkovateľská firma, ktorá sa zameriava na kúpu a predaj jednotlivých firiem. V ponuke nájdete hneď niekoľko konkrétnych názvov. Oslovila vás niektorá z nich? Stačí si len vybrať a zaslať nám vyplnený objednávkový formulár. V prípade záujmu o vykonanie potrebných zmien týkajúcich sa pôsobenia firmy, sme tu pre vás a všetko bez problémov vybavíme. Dovedieme obchodné záležitosti týkajúce sa kúpno-predajnej zmluvy do úspešného konca, ktorým je samotný zápis do obchodného registra. Potom je firma už vo vašich rukách a nastáva okamih, kedy štartuje vaše podnikanie.

kupujete firmu?

U nás nájdete na predaj ready made spoločnosti, v dnešnej dobe už tak dobre známe a populárne, účtovne čisté. Nikdy totiž nevykonávali podnikanie. Sú bez histórie, čo je ich charakteristický znak. Cenovo prijateľné a výhodné. Možno zvolíte druhú variantu a uprednostníte spoločnosti s históriou, čiže také, ktoré už podnikali, ale z patričných dôvodov bola ich podnikateľská aktivita zastavená a sú určené na predaj. Bez pohľadávok a bez záväzkov so splateným základným imaním. Mnoho investorov a podnikateľov zvažuje výhody a nevýhody platenia dane z pridanej hodnoty. Ak to nevyplýva priamo zo zákona a zákon sa v tomto smere na vás nevzťahuje, môžete si dobrovoľne vybrať na základe vášho rozhodnutia. Firmy na prodej https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o, ktoré sú registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty. Naša stránka je neustále aktualizovaná s množstvom prehľadných informácií k aktuálnym témam v oblasti podnikania. Sledujte nás a poďte do toho s nami.