Každému majiteľovi webovej stránky, respektíve e-shopu by malo záležať na jeho zviditeľnení v internetových vyhľadávačoch. Iste, dnes v danom smere dobre fungujú aj sociálne siete, ale povedzme si otvorene, vyhľadávače budú mať aj naďalej silné slovo. A toto je dôvod, prečo sa aj naďalej k funkčným súčastiam internetového marketingu radí seo.Seo optimization
Konkrétne Search Engine Optimization alebo optimalizácia pre vyhľadávače. Táto so sebou prináša niekoľko úkonov a musí hľadieť na viaceré faktory úspešnosti, konkrétnejšie na on-page a off-page faktory, čo sa zapríčiňujú o celkové umiestnenie stránky napr. v Google, respektíve pod jej poradie. A prioritou samozrejme musí byť, aby dosahovala čo možno najvyššiu priečku a tým získala kvalitnú viditeľnosť pre masy potenciálnych záujemcov, ktorým sa bude poskytovať ako relevantný výsledok (ideálne na niektorej priečke z výsledkov na prvých dvoch alebo troch stranách).
A ako už bolo spomenuté, pozornosť treba venovať vnútorným ako aj vonkajším faktorom stránky v rovnakej miere. Teda za predpokladu, ak je našim cieľom uspieť.
Povedané v stručnosti, dohliadať na kvalitu konkrétneho webu po technickej stránke, takisto na to, aby tento poskytoval kvalitný užívateľský zážitok a na druhej strane zasa pracovať s vonkajšími faktormi, čo sa rovnako podpisujú pod to, na akú priečku web vyhľadávač zaradí. A vo všetkých týchto prípadoch hrá dôležitú úlohuobsah.
Avšak snažme si tento proces predstaviť stručnejšie a zamerajme sa najskôr na pár z podstatných bodov, čo sa týkajú on-page optimalizácie. Radíme sem:Seo, hľadanie

  • Rýchlosť načítania stránky a jej responzívnosť.
  • Title tagy, H1 nadpisy
  • Optimalizáciu textov, obrázkov a videí
  • Zabezpečiť hypertextový prenosný protokol (HTTPS).

K nemenej podstatným faktorom off-opage optimalizácie sa radí:
Predovšetkým tvorba spätných odkazov a linkbuilding. Kvalita a počet odkazov smerujúcich na konkrétny web sa totiž takisto podpisuje pod jeho celkovú relevanciu a teda poradie, na aké ho vyhľadávač umiestni.