Sanácia potrubia Ab-krtkovanie je v podstate jednoduchý proces, ako opraviť pokazené potrubie. Jej veľkou výhodou je, že nevyžaduje výkopové práce, tým pádom nezasahuje do životného prostredia a nie je časovo až tak náročná. Pýtate sa ako je to všetko možné? Princíp sanácie je taký, že sa do pôvodného potrubia vloží nové potrubie a potrubie je opravené. Táto metóda je veľmi populárna, pretože nevyžaduje administráciu na úrade. V prípade, že sa potrubie čistí prostredníctvom výkopových prác, je potrebné registrovať tento proces na mestskom úrade alebo na dopravnom inšpektoráte. Ďalšou výhodou je aj fakt, že sanáciou sa predlžuje životnosť potrubia, a preto je veľmi efektívna.

e-img-46-5-800-535-0-ffffff

Potrubia, ktoré sa dajú opraviť práce sanáciou, nie sú len kanalizačné. Tiež sa využíva sanácia plynovodných a vodovodných potrubí. Pri týchto potrubiach sa využívajú rôzne metódy, napríklad relining, compact pipe, berstlining, dyntec alebo metóda polyuretánových nástrekov. Medzi najčastejšie metódy sanácie kanalizačných potrubí patria taktiež compact pipe a berstlining, ale aj short-liner, ZE-PRE-CON, GFK-liner a mnoho ďalších.

Pri potrubiach s pitnou vodou sa využíva metóda close-fit, kde sa využíva vložka U-liner. Po jej vložení do potrubia nové potrubie presne priľne k tomu starému bez medzery. Close-fit je dobrý aj v tom, že pomáha udržovať potrubia pred koróziou a inkrustáciou. Inkrustácia je usadzovanie povlakov do vnútorných strán potrubia.

unnamed

Čo sa týka ceny, neexistuje jedna fixná cena tohto procesu. Všetko totiž závisí od miery poškodenia, od metódy, ktorá bude pre vás najvhodnejšia a od veľkosti potrubia. Existujú firmy, ktoré vám zabezpečia aj výpočet ceny, aj samotnú sanáciu.

Ak ste zistili, že práve vaše potrubie potrebuje opravu a neviete ako ďalej postupovať, určite je výhodnou cestou práce sanácia. Je tak preto, lebo poskytuje mnoho výhod a je robená na mieru.