Zdravotnícka záchranná služba (ZZS)zabezpečuje odbornú prednemocničnej neodkladnú starostlivosť. Tiesňová linka ZZS má na Slovensku číslo 155.
Výjazdové skupiny

sanitka

Prednemocničnej neodkladnú starostlivosť zaisťujú výjazdové skupiny:
rýchla zdravotnícka pomoc (RZP), v ktorej je najmenej dvojčlenná posádka v zložení vodič-záchranár a záchranár
rýchla lekárska pomoc (RLP), s najmenej trojčlennú posádkou v zložení vodič-záchranár, záchranár a lekár (min. 1 atestácia v odbore chirurgia, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, anestéziológia alebo pediatrie, uprednostní sa však atestácie v odbore urgentná medicína )
rýchla lekárska pomoc v systéme Rendez-Vous(RV) s najmenej dvojčlennú posádkou v zložení vodič-záchranár a lekár, ktorá pracuje najčastejšie v súčinnosti s výjazdovými skupinami rýchlej zdravotníckej pomoci vo viacúrovňovom stretávacom systéme

letecká záchranná služba (LZS), v ktorej je zdravotnícka časť osádky najmenej dvojčlenná v zložení záchranár a lekár.
Rozhodnutie o vyslanie jednotlivých výjazdových skupín je výhradne v kompetencii operátora. V prípadoch, keď reálne hrozí alebo došlo k zlyhaniu základných životných funkcií (dýchanie, krvný obeh, vedomie), je na miesto udalosti vysielaná posádka RLP alebo LZS. V ostatných prípadoch môže byť pacient kvalifikovane ošetrený posádkou RZP.

vrtulník

PNP je garantovaná štátom a hradená zo štátneho rozpočtu a zdravotného poistenia. V roku 2010 bolo na území Slovenskej republiky dislokované celkom 503 výjazdových skupín zdravotníckej záchrannej služby rozmiestnených na 280 výjazdových stanovištiach. Z tohto počtu bolo 10 skupín leteckých. Podľa štatistík Asociácie zdravotníckych záchranných služieb bolo v roku 2011 uskutočnilo celkovo 851 289 výjazdov posádok zdravotníckych záchranných služieb.

Na Slovensku je systém poskytovania ZZSrozdelený na 2 samostatné zložky:
1.     operačné strediská ZZS – tiesňová linka 155, ktorá je riadená štátom a spadá priamo pod Ministerstvo zdravotníctva SR, operačné strediská sú rozdelené v 8 krajoch v krajskom meste
2.     poskytovatelia ZZS – ktorými môžu byť štátne rozpočtové organizácie a tiež súkromné spoločnosti.
Operačné strediská ZZS preberajú hovory na tiesňovej linke a následne získané informácie odosielajú cestou mobilnej komunikácie jednotlivým posádkam ZZS, podľa najbližšej dostupnosti tej ktorej posádky záchrannej služby k miestu zásahu.

Sieť poskytovateľov momentálne pokrýva 280 bodov na Slovensku. Aktuálne je to presne 273 pozemných staníc záchrannej zdravotnej služby a 7 staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Pokrytie celého územia SR touto "záchrannou sieťou" navrhlo MZ SR.
Zo 273 pozemných staníc je:
·         155 ambulancií (RLP)
·         118 ambulancií (RZP)