Sklady a výrobné zásobovacie haly predstavujú zväčša obrovské priestory, kde sa skladujú dočasne uložené rôzne druhy tovaru, výrobkov alebo iného obsahu, ktorý je určený na doplnenie zásob. Odtiaľto sa zásoby a zhotovené výrobky či produkty prepravujú ďalej do rôznych maloobchodných predajní alebo pre iné účely do ďalších subjektov. Častokrát ide o prepravu obsahu, ktorý je rôzneho skupenstva, ako napríklad tekutého či rôznej hmotnosti, pričom môže ísť o naozaj stovky kilogramov ťažké váhy. Preto je dôležité využívať na prepravovanie a odoslanie zásob prepravný kontajner, kam sa môže vyrobený produkt, výrobok, tovar či iný obsah vložiť. Prepravný kontajner predstavuje najjednoduchší spôsob, ako je možné takýto aj mimoriadne ťažký obsah rýchlo naložiť a neskôr vyložiť. Uľahčuje prepravu nie len extrémne ťažkých obsahov, ale rovnako pomáha aj s rýchlejším uľahčením manipulácie, ktorá by v obrovských priestoroch skladu bez pomoci kontajnera zabrala príliš veľa času a námahy.

výrobné priestory

Prepravné kontajnery aj spoločne s dodatočným skladovým príslušenstvom sa dajú zakúpiť pre uskladnenie viacerých druhov obsahu. Vyberať je možné napríklad podľa skupenstva, teda kontajnery špeciálne prispôsobené na prepravovanie tekutín, vody alebo nápojov. Taktiež je možné prispôsobiť kontajner aj pre konkrétne odvetvie, ako je napríklad poľnohospodárstvo, automobilový, farmaceutický, kozmetický alebo chemický priemysel či potravinársku výrobu.

prepravný kontajner

Podľa jednotlivých odvetví sa následne kontajner upravuje aj špecifickým materiálom, z ktorého je vyrobený a jeho mierou odolnosti alebo hygienickosti či tepelnej odolnosti. Podobne sa dajú zakúpiť prepravné kontajnery i podľa veľkostných rozmerov či podľa nosnosti kilogramov alebo tekutého objemu od niekoľkých stoviek jednotiek až po tisíc litrov. Navyše moderné kontajnery sa vyrábajú z recyklovateľného plastu a niektoré modely sa dajú po vyložení úplne zložiť tak, aby sa ušetrilo raz toľko priestoru a zároveň aj financie, určené na prepravné náklady.